museums working together
to reduce energy costs

cymraeg

Mae Grŵp Gweithredu ar Ynni newydd AIM (Cymdeithas Amgueddfeydd Annibynnol) yn cynnig dull cyffrous i amgueddfeydd a sefydliadau treftadaeth yn y DU sy’n awyddus i leihau costau ynni a chael cyngor am faterion yn ymwneud ag ynni. Mewn partneriaeth gyda DTA Cymru a Touchstone Services, mae Grŵp Gweithredu ar Ynni AIM yn galluogi amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth o bob maint i:

adolygu biliau ynni
weithio gyda chwmni rheoli ynni i gael dyfynbrisiau cystadleuol
ymuno â chynllun swmpbrynu i leihau costau ymhellach

Mae croeso i holl aelodau AIM ymuno â’r cynllun i gael dyfynbrisiau am ddim, heb ymrwymiad.

Mae ymuno â’r cynllun yn hawdd!

I ymuno â Grŵp Gweithredu ar Ynni AIM, yr unig beth sydd rhaid i chi ei wneud yw cwblhau Llythyr Awdurdod a’i anfon, ynghyd â chopi wedi’i sganio o’ch bil ynni diweddaraf at Grŵp Gweithredu ar Ynni AIM.

Beth yw Llythyr Awdurdod?

Mae’r Llythyr Awdurdod yn rhoi caniatâd i DTA Cymru a Touchstone Services adolygu eich bil ynni presennol a negydu cytundeb ynni ar eich rhan. I gwblhau’r Llythyr Awdurdod bydd angen argraffu copi ar bapur pennawd eich sefydliad, ac yna ei arwyddo ac anfon fersiwn wedi’i sganio at Grŵp Gweithredu ar Ynni AIM, ynghyd â chopi o’ch bil ynni diweddaraf.

Beth wedyn?

Bydd DTA Cymru yn adolygu eich bil, ac yn cysylltu gyda’ch cyflenwr presennol a gwirio faint o ynni yr ydych yn ei ddefnyddio. Wrth gysylltu gyda’ch cyflenwr presennol byddant yn gofyn iddynt beidio â’ch rhoi ar gyfradd uwch pan ddaw’n amser adnewyddu cytundeb; gelwir hyn yn derfyniad cytundeb. Efallai y bydd eich cyflenwr presennol yn anfon dyfynbris newydd atoch, ond ni fydd rhaid i chi gychwyn cytundeb newydd os na fyddwch yn dymuno gwneud hynny. Os penderfynwch newid cyflenwr ynni, ni fydd eich cyflenwad yn dod i ben!

Ac yna?

Bydd Touchstone Services yn cysylltu â chi gyda dyfynbrisiau am ddim, heb ymrwymiad ar gyfer cyflenwad ynni rhatach. Gallwch gytuno i un o’r rhain fel sefydliad unigol. Pan ddaw’r dyddiad terfynu cytundeb nesaf, gallwch ymuno â’r fasged ynni a manteisio ar gostau ynni rhatach fyth.

Ymuno â’r fasged ynni

I ymuno â’r fasged ynni, bydd eich cytundeb yn cael ei gydamseru ar gyfer y 31ain Gorffennaf yn 2015, 2016 neu 2017; gall Grŵp Gweithredu ar Ynni AIM reoli eich dyddiad terfynu cytundeb os ymunwch â’r cynllun. Trwy ymuno â basged swmpbrynu ynni, gellir negydu prisau ynni rhatach.

Cymerwch y cam cyntaf tuag at gael dyfynbris am ddim, heb ymrwymiad trwy lawrlwytho’r Llythyr Awdurdod.